ویزای کاری کانادا

ویزای کاری کانادا

در صورتی که تمایل به مهاجرت به کشور کانادا دارید، نمی بایست از برنامه ویزای کار کانادا به سادگی بگذرید و می توانید با دریافت ویزای کاری، آن را در آینده به اقامت دائم تبدیل نمایید.

کانادا هم مانند کشورهای دیگر، در در برخی از شرایط دچار رکود اقتصادی می شود. از سمت دیگر، با در نظر گرفتن کاهش زاد و ولد و رسیدن به جمعیت 9 میلیونی در کشور کانادا و فرا رسیدن زودرس سن بازنشتگی، کانادا، احتیاج به مهاجران کاری جدید خواهد داشت.

بنابراین مهاجرین جدید بعد از ورود به کانادا، با کارفرمایان بیشتری رو برو می شوند و با هم به رقابت می پردازند، در نتیجه برای جذب نیروی متخصص، این کار، باعث ایجاد شرایط کاری و در نتیجه حقوق بهتر می شود.

بنابراین شرایط اخذ ویزای کاری در کشور کانادا، در کنار دیگر ویزاهای این کشور ارائه شده است و سیستم ویزای کاری کانادا، اندکی با سایر ویزاهای این کشور تفاوت دارد.

انواع مختلف ویزای کاری در کشور کانادا

از جمله ویزاهای موقت کانادا، می توان به ویزای کار اشاره کرد که در ادامه بیشتر به آن ها می پردازیم:

  1. ویزای کاری بعد از فارغ التحصیلی در کانادا
  2. ویزای کاری به عنوان همسر دانشجو در کانادا
  3. ویزای کاری با استفاده از پیشنهاد کاری در کانادا
  4. به عنوان بخشی از ویزای سرمایه گذاری در کشور کانادا ( به منظور راه اندازی کسب و کار در کانادا)

شرایط گرفتن ویزای کاری کانادا

برای اخذ ویزای کار کانادا، می بایستی شرایط متقاضی بررسی گردد تا بتوانیم بهترین گزینه را توصیه نماییم. با در نظر گرفتن انواع ویزای کار کانادا، می توانیم شرایط را به تفکیک عنوان کنیم.

ویزای کاری بعد از فارغ التحصیلی در کشور کانادا:

اداره مهاجرت و شهروندی کشور کانادا برای حفظ دانشجویان بین المللی در این کشور، یک برنامه مجوز کار بعد از تحصیل را ارائه می دهد. این نوع ویزا، ویزای کار بعد از فارغ التحصیلی و یا ویزای کار بعد از پایان تحصیل یا به عبارتی Post Graduation Work Permit Program (PGWPP) نامیده می شود.

این نوع ویزا را برای متقاضیانی توصیه می کنیم که مقطع بالای دیپلم را در کانادا تحصیل کرده و به اتمام رسانده باشند.

ویزای کاری تحت عنوان همسر دانشجو در کشور کانادا:

درصورتی که فرد متقاضی ویزای تحصیلی در کشور کانادا، متاهل باشد، همسر او قارد خواهد بود ویزای کاری Open Work Permit را تحت عنوان همسر دانشجو در کشور کانادا دریافت نموده و همراه او به کانادا مسافرت کند.

تحت این شرایط، همسر متقاضی، اجاز کار تمام وقت در کانادا را خواهد داشت و برای دریافت ویزا احتیاج به مدرک زبان نیز ندارد.

ویزای کاری با استفاده از پیشنهاد کاری در کشور کانادا

برای دریافت ویزای کار با استفاده از پیشنهاد شغلی یا Job offer، می بایست کار فرما در کانادا حضور داشته باشد و احتیاج به حضور شما در آن شغل رابه اداره مهاجرت کانادا اثبات کند.

به عنوان بخشی از ویزای سرمایه گذاری کشور کانادا (به منظور راه اندازی کسب و کار در کشور کانادا)

سرمایه گذاران و کارآفرینانی که تمایل به خرید و راه اندازی یک کسب و کار در کانادا دارند، می توانند از طریق برنامه سرمایه گذاری The Business Investor Stream (BIS) اقدام نمایند.

در صورت موافقت پرونده از سوی دولت کانادا و اداره مهاجرت و شهروندی این کشور، برای متقاضی و همسر وی ویزای کار دو ساله (work permit) صادر می شود.

مهاجرت را مهندسی کنید.
اخذ اقامت در کانادا، مشاوره با خانه کانادا
02188322111
09012879183 (واتساپ اداری)