ویزاهای موقت کانادا

ویزاهای موقت کانادا 

الف : ویزا تحصیلی کانادا : این نوع ویزا برای مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری و یا تحصیل فرزندان در مقطع ابتدایی صادر می گردد . 

 

ب : ویزا کاری کشور کانادا : هر ساله تعداد کثیری کارمند و کارگر از این طریق وارد کشور کانادا میشوند .

 

ج : ویزا توریستی کشور کانادا : کشور کانادا در هر سال پذیرای بیش از 5/5 ملیون گردشگر میباشد .