دانشگاه چالمرز سوئد

علوم مواد

مرکز تولید و مهندسی مواد CAM2

CAM2 یک مرکز رقابتی است که روی تحقیق و توسعه مواد و پردازش و تولید (چاپ سه بعدی) عناصر پیشرفته، متمرکز است. این مرکز، متشکل از 22 شرکت و پنج مرکز تحقیقاتی است.

مرکز رقابت و توسعه KCK

KCK یک مرکز تحقیق ملی و بین رشته ای است که روی کاتالیزهای محیطی و کاتالیزهای انرژی محور متمرکز است. این مرکز، متشکل از سیستم های محیط، انرژی و حمل و نقل بوده که از پیشرفت و توسعه تکنیک های مختلف به دست آمده است. در مرکز انرژی سوئد، چالمرز و شش شرکت دیگر از لحاظ مالی سهیم هستند.

مرکز رقابت در خصوص فرسایش (مواد) ناشی از دمای بالا ( HTC)

HTC یک مرکز رقابتی در سوئد است که روی فرسودگی ناشی از دمای بالا کار می کند. دیدگاه ما مربوط به مطالعه در خصوص اطلاعات عمومی است که به حل مواضع بحرانی کمک کرده و در توسعه پایدار سیستم انرژی نقش بسزایی دارد. HTC توسط انجمن انرژی سوئد پشتیبانی شده و از لحاظ مالی، مرهون چالمرز و 22 شرکت دیگر است.

مرکز رقابتی در خصوص بازیابی مواد CCR:

این مرکز رقابتی با هدف ایجاد یک پلت فرم فعالی از تحقیقات گسترده کار می کند و به توسعه و هماهنگی بین فعالیت های صنعتی و آکادمیکی می پردازد و در عرصه بازیابی مواد، کار می کند. بازیابی مواد و استفاده مجدد از مواد و عناصر شیمیایی در بخش های مرکزی، بیانگر یک عملکرد هوشمندی است که در جوامع و توسعه پایدار مشاهده شده است.

مرکز گرافین چالمرز

مرکز گرافین چالمرز، همه روش های تحقیقاتی چالمرز را به صورت آکادمیکی دور خود جمع کرده است و از مواد دوبعدی استفاتده می کند. (شامل گرافین، هم ساختارها و مواد مرتبط با آنها). برخی از محققان در زمینه مواد دو بعدی اطلاعاتی را ارائه می کنند که ایده های مختلف را تبادل کرده و به شناسایی تاثیرات سینرژی می پردازد و به همین ترتیب همکاری گسترده ای با چالمرز انجام می شود. در نهایت، کاربردهیا مشترک نیز ارائه می گردد.

مواد زیستی SuMo

مرکز تحقیقات در خصوص مواد زیستی SuMo، یک کانسرسیوم تحقیقاتی خاص بین رشته ای است که بین فعالیت های اکادمیکی و صنعتی عمل کرده و روی توسعه مواد امن زیستی کار می ند. SuMo نیازهای متفاوت شرکت ها را سازماندهی کرده و نوآوری های خلاقانه ای را ایجاد کرده است و ارزش افزوده ای را برای صنعت، آکادمیک و اجتماع گسترش می دهد.

مرکز رانندگی الکتریکی در سوئد

این مرکز، یک مرکز ملی فوق العاده ای است که روی وسایل نقلیه الکتریکی و هایبریدی متمرکز بوده و به عنوان پایه و اساس صنعت و آموزش آکادمیکی به حساب می آید. روش های تحقیقاتی مفتاوتی وجود دارند که روش ها و مطالعات موجود را پوشش داده و در زمینه ماشین های الکتریکی ، رانندگی، ذخیره انرژی ، تحلیل وسایل نقلیه و فناوری سلول های سوختی کار می کند. مرکز رانندگی الکتریکی، بخش های مختلف را مدیریت کرده و مطالعات شبکه ای نیز روی آن انجام می گیرد.

علوم نانو و فناوری نانو

این مرکز روی طراحی و توسعه فناوری نانو کار می کند.

مرکز فناوری کوانتوم والنبرگ WACQT

WACQT یک محیط خلاقانه وفعالانه ای است که به تخقیق و بررسی در مورد فناوری کوانتوم در سوئد می پردازد. ما معتقدیم که خلاقیت، در این مطالعات خیلی نقش داشته است و دانشجویان و محققان رشته های مختلف را جذب خود می کند. به همین ترتیب مهندسان و دیگر دست اندرکاران در صنعت نیز به صورت منظم در رشته های مختلف کار می کنند.

مرکز مهندسی فرایندهای شیمی CPE

CPE یک مرکز تحقیقات در دانشگاه تکنولوژی چالمرز است. CPE هماهنگی بین صنعت و دانشگاه را شکل داده و به توسعه زمینه ی مهندسی شیمی می پردازد. این مرکز، شامل شرکت هایی است که در زمینه شیمی، پلاستیک، کاغذ سازی و تولیدات و تجهیزات داروسازی کار می کند.

تحقیق و توسعه در زمینه مواد(MCR)

MCR یک مرکز ملی است که در فناوری ماشین آلات کار می کند و مشارکت گسترده ای با صنعت در سوئد دارند و به توسعه ی کیفیت بالا و تولیدات کم هزینه می پردازند. اعضای تجارت MCR، تحقیقات فراوانی در زمینه کاری خود انجام دادند و اطلاعات گستردهای در مورد تکنیک های پردازش جدید دارند. آموزش نیز در این مرکز انجام گرفته و فناوری های تجاری نیز گسترش داده می شوند.

مرکز چرخه زندگی یا life cycle در سوئد

این ، یک مرکز فوق العاده برای توسعه سبک و چرخه زندگی در سوئد است که مرهون صنعت و دیگر بخش های جامعه می باشد. هدف این مرکز، اعتبار سنجی و بهبود فعالیت های محیطی و تولیدات و خدمات است و به عنوان یک بخش طبیعی توسعه پایدار به حساب می آید.

آزمایشگاه wingquist

این آزمایشگاه یک مرکز رقابتی بین المللی است که برای تحقیقات بین رشته ای به کار رفته و زمینه تولیدات دیجیتال را فراهم می آورد. این آزمایشگاه پر از فرایندها و تولیدات دیجیتالی هستند و در برخی موارد پیچیدگی دارند و به همین ترتیب می توان به تولیدات مونتاژ شده و مکانیکی و سیستم های تولیدی آن ها اشاره کرد و به همین صورت آن ها را توسعه داده و اعتبار سنجی نمود و نیازی به نمونه های فیزیکی و تست آن ها نیست.

CHARMEC مرکز رقابت مسیرهای ریلی

CHARMEC یک مرکز ملی است که مطالعاتی روی مسیرهای ریلی انجام می دهد و 12 شرکت وجود دارد که در بخش صنعتی و عمومی با آن ها همکاری می کند. این تحقیقات، از تعاملات بین پدیده های مختلف به وجودی می آیند. (پدیده هایی مثل نویز، استهلاک مواد و...)

مرکز تحقیقات در مورد احتقان موتورها CERC

CERC یک روش مشارکتی صنعت با دانشگاه است که تحقیقات فراوانی روی کاهش مصرف سوخت نشان می هند. (تولید CO2 کمتر) . ما روی مفاهیم احتناق  موتور با جهت مستقیم و سوخت های تجدید پذیر کار می کنیم. CERC روی این مرکز اعمال شده و آزمایشات اصلی روی آن انجام گرفته است.  پس از آن، مدل ها توسعه یافته و به صورت آزمایشی اعتبار سنجی می شوند.

مرکز علوم اتمسفریک گوتنبرگ

علوم اتمسفریک، یک مرکز تحقیقاتی بین رشته ای دارد که در محدوده گسترده ای کار کرده و گوتنبرگ ، تحقیقات گستردهای در گروه های تحقیقاتی و مراکز ویژه انجام داده اند. هدف از GAC، هماهنگی و تقویت منابع تحقیقات اتمسفریک و فعالیت هایی است که در این ناحیه انجام گرفته است.

مرکز رقابتی فانوس های دریایی

این مرکز، یک مرکز رقابتی ملی است که برای تحقیقات دریایی  و نوآوری های مربوط به آن به کار می رود. این امر، مبتنی بر همکاری بین دانشگاه، صنعت و دولت است. هدف، رسیدن به دید صفر دریا است.

آینده شهر میسترا

آینده شهر میسترا، یک مرکز تحقیقاتی است که با اصول متفاوت کار کرده و اطلاعات و ابزار مورد نیاز را به شهرهای با تراکم جمعیت بالا می رساند. پلت فرم ها و پروژه ها در شهر Cape بسیار کارایی داشته و در گوتنبرگ، منچستر، کسیومو و شانگهای به کار رفته و اطلاعات و نتایج فراوانی تحویل آن داده شده و روی شهرهای دیگر نیز تاثیر می گذارد.

مرکز تحقیقات LEAD

LEAD، مرکز تحقیقاتی است که تحقیقات قانونی هماهنگ و پشتیبان شده ای را انجام می دهد که در مرکز تحقیقات چالمرز و دانشگاه گوتنبرگ به کار رفته و این، به منظور افزایش کیفیت و بهبود روش های تحقیقاتی است. کیفیت بالای ان روش تحقیق، در توسعه پایدار دیده شده و شرکت هایی نیز وجود دارند که با آن همکاری می کنند.

فناوری کوانتوم

مرکز والنبرگ در فناوری کوانتوم کار می کند. WACQT یک محیط انفعالی است که فناوری های کوانتومی را گسترش می دهد. ما معتقدیم که خلاقیت های موجود در محیط انجام شده و اصول متفاوت تحقیقی نیز در آن مد نظر بوده و مهندسان و صنعت دانان دیگر هم به طور منظم در شکل های مختلف کوانتوم، کار می کنند.

موارد دیگر

مرکز گوتنبرگ برای توسعه پایدار

مرکز گوتنبرگ برای توسعه پایدار به صورت مستقیم به کار رفته و تحت عملکرد دو دانشگاه، کار می کند. دانشگاه چالمرز و دانشگاه گوتنبرگ هردو یک همکاری استراتژیک با بخش های داخلی و خارجی ایجاد کردند.

برنامه ی گوتنبرگ برای مطالعات پیشرفته

این برنامه به صورت مشترک بین چالمرز و دانشگاه گوتنبرگ کار می کند و هدف آن افزاییش تعاملات بین تحصیل کرده ها در زمینه های مختلف است و علایق در زمینه های مختلف را ارضا می کند. این برنامه، دو هدف اصلی دارد: انجام تحقیقات بنیادی و اطمینان از تحقیقات پایه ای که بخش بسیار مهمی از تحقیقات می باشند.